Sådan fungerer et konkursbo: En guide til insolvens

Når en virksomhed går konkurs, træder dens aktiver og passiver i såkaldt “konkursbo”. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan fungerer det i praksis? I denne guide vil vi tage dig gennem de forskellige faser af insolvensprocessen og give dig en grundig forståelse af, hvad det indebærer at arbejde med et konkursbo.

Hvad er et konkursbo?

Når en virksomhed erklæres konkurs, nedsættes en konkursbestyrelse, som består af mindst tre medlemmer. Konkursboet overtages af en kurator, som er udpeget af Skifteretten. Kuratoren vil derefter få til opgave at realisere så mange af virksomhedens aktiver som muligt og anvende provenuet til at betale de forskellige kreditorer. Først vil kuratoren sikre sig, at alle virksomhedens aktiver er registreret korrekt, og at alle kreditorer er blevet orienteret om konkursen. Derefter vil kuratoren begynde at realisere nogle af virksomhedens aktiver, såsom salg af inventar, fast ejendom eller varelager. Disse midler vil i første omgang gå til dækning af udgifterne ved arbejdet med et konkursbo, men vil senere blive fordelt mellem de forskellige kreditorer baseret på deres prioritet. En vigtig del af kuratorens arbejde vil være at undersøge, om der er nogen aktiver eller transaktioner, som kan have en værdi for et konkursbo. Det kan for eksempel dreje sig om krav mod tidligere ejere eller direktører, som kan have misbrugt virksomhedens midler. I nogle tilfælde kan kuratoren også kræve betaling for de varer eller tjenester, som er blevet leveret til virksomheden i de sidste tre måneder før konkursen.

Konkursbo: hvad der sker efter

Når kuratoren har indsamlet og solgt alle virksomhedens aktiver, vil resten af pengene blive fordelt mellem kreditorerne baseret på deres prioritet. Først vil prioriterede kreditorer, som for eksempel myndigheder og ansatte, have forrang, mens uprioriterede kreditorer vil få restbeløbet. Hvis der ikke er nok penge til at dække alle krav fra uprioriterede kreditorer, vil de ikke få deres fulde betaling. Arbejdet med konkursbo kan være en kompleks proces, der kræver grundig viden og erfaring. I denne guide har vi beskrevet de forskellige faser af insolvensprocessen og givet en grundig gennemgang af, hvordan det fungerer at arbejde med konkursbo. Det er vigtigt at huske, at der er andre muligheder for virksomheder, som står over for insolvens, såsom rekonstruktion eller gældssanering. Hvis du er i tvivl om, hvad der er den bedste løsning for din virksomhed, er det altid en god idé at søge rådgivning fra en kompetent og erfaren kurator.